GGD Inspectierapport

Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind wordt opgevangen in een veilige en gezonde omgeving. De Wet kinderopvang stelt om die reden algemene en specifieke eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Inspectierapport 2016

bekijk hier het inspectie rapport 2016

Inspectierapport 2017

bekijk hier het inspectie rapport 2017

Inspectierapport 2018

bekijk hier het inspectie rapport 2018

Inspectierapport 2019

bekijk hier het inspectie rapport 2019

Inspectierapport 2022

bekijk hier het inspectie rapport 2022

Inspectierapport 2023

bekijk hier het inspectie rapport 2023

TOP