• by EEW

  • 13januari 2016
  • Comments are off

Voorleesoma

Lezen is goed voor kinderen. Hun woordenschat wordt groter en elke dag leren ze er weer iets bij. Daarom komt er 1 keer in de week onze voorlees oma de kinderen voorlezen. “Oma Wies” leest dan boeken voor die passen bij het thema waar we dan mee werken. Hebben we bijvoorbeeld thema: dieren, dan lezen we voornamelijk boeken waar dieren in voor komen. Zoals: “Kleine muis zoekt een huis”. Op de groep hebben we vele boeken. Knisperboekjes voor de kleinsten. Boeken met flapjes (wat zit erachter?). Boeken met harde kaften en boeken op thema. Boeken zoals: kleuren, tellen, Sinterklaas, kerst, naar de basisschool en plassen op het potje. Ook zijn we lid van de bibliotheek, zodat we een ruime keuze hebben en alles aansluit bij onze thema’s. Oma Wies zal op verschillende dagen komen voorlezen, zodat iedereen een keer voorgelezen wordt door haar. Ook zullen we extra voorlezen tijdens de nationale voorleesdagen.

  • by EEW

  • 7januari 2016
  • Comments are off

Sabina

Als mede oprichtster van kinderdagverblijf Deugniet, stel ik mij graag even aan jullie voor.
Ik ben Sabina Atema, pedagogische medewerker en moeder van een zoon en een dochter. Samen met Geke zijn wij de 2 vaste leidsters van kinderdagverblijf Wijsneus. Bekende begeleidsters zijn essentieel in de hechting en vertrouwensrelatie van een kind.

Bij Wijsneus ben en voel ik mij verantwoordelijk voor het welzijn van jullie kinderen. Ik weet hoe belangrijk het voor een kind is om met liefde te worden opgevangen en alle aandacht en zorg te krijgen die het kind nodig heeft. Alleen dan kan het kind zich ontwikkelen en ouders met een gerust gevoel werken.

Ik heb gewerkt op een kinderdagverblijf waar ze ook met verticale groepen werkten. Hier heb ik ervaren hoe fijn het is dat kinderen tot dat ze naar de basisschool gaan een vaste groep hebben. Zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Met volle enthousiasme hebben wij Kinderdagverblijf Wijsneus opgericht. Met dit zelfde enthousiasme ontvang ik graag u en jullie kinderen!!

  • by EEW

  • 7januari 2016
  • Comments are off

Geke

Ik heb ruime ervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. In 2002 ben ik begonnen bij een grootschalig kinderdagverblijf, waar ik op de BSO en KDV heb gewerkt. Hier heb ik met veel plezier 2 BSO groepen opgestart. Daarna ben ik gaan werken bij een particulier kinderdagverblijf. Hier heb ik veel ervaring opgedaan als assistent leidinggevende. Op een ander klein kinderdagverblijf, heb ik de kracht van kleinschaligheid leren kennen. En dat wil ik nu doorgeven aan de kinderen op KDV Deugniet.  Veel persoonlijke aandacht en dat je vooral mag zijn wie je bent!

Elke dag met een lach
Wij- en thuisgevoel creëren, broertjes en zusjes mogen samen op de groep
Interesse tonen in "onze" kinderen
Jullie en je kind "zien" en "horen"
Stimuleren in het ontdekken en leren door middel van uitjes en spel
Nastreven van vaste gezichten op de groep
Energie kwijt kunnen, door lekker (buiten) te spelen
Uitgaan van het positieve
Spelenderwijs dingen leren