Sabina

Sabina

Als mede oprichtster van kinderdagverblijf Deugniet, stel ik mij graag even aan jullie voor.
Ik ben Sabina Atema, pedagogische medewerker en moeder van een zoon en een dochter. Samen met Geke zijn wij de 2 vaste leidsters van kinderdagverblijf Wijsneus. Bekende begeleidsters zijn essentieel in de hechting en vertrouwensrelatie van een kind.

Bij Wijsneus ben en voel ik mij verantwoordelijk voor het welzijn van jullie kinderen. Ik weet hoe belangrijk het voor een kind is om met liefde te worden opgevangen en alle aandacht en zorg te krijgen die het kind nodig heeft. Alleen dan kan het kind zich ontwikkelen en ouders met een gerust gevoel werken.

Ik heb gewerkt op een kinderdagverblijf waar ze ook met verticale groepen werkten. Hier heb ik ervaren hoe fijn het is dat kinderen tot dat ze naar de basisschool gaan een vaste groep hebben. Zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Met volle enthousiasme hebben wij Kinderdagverblijf Wijsneus opgericht. Met dit zelfde enthousiasme ontvang ik graag u en jullie kinderen!!

Elke dag met een lach
Wij- en thuisgevoel creëren, broertjes en zusjes mogen samen op de groep
Interesse tonen in "onze" kinderen
Jullie en je kind "zien" en "horen"
Stimuleren in het ontdekken en leren door middel van uitjes en spel
Nastreven van vaste gezichten op de groep
Energie kwijt kunnen, door lekker (buiten) te spelen
Uitgaan van het positieve
Spelenderwijs dingen leren